برچسب:  <span>کلینیک روان درمانی آفتاب</span>

تاثیر مهاجرت بر نوجوانان و راهکارهای پیشنهادی بر سلامت روان

این روزها خانواده های بسیاری اقدام به مهاجرت می کنند. مهاجرت ممکن است از شهری به شهر دیگر  یا از روستا به شهر و یا از کشوری به کشور دیگر …

کلاس و دوره آموزشی مراقبت از خود (تربیت جنسی کودک)

هدف از آموزش خودمراقبتی یا آموزش جلوگیری از سو استفاده جنسی ، آموزش انواع مهارت ها و افزایش سطح آگاهی کودکان در این خصوص باعث میشه کمتر مورد سو استفاده …