برچسب:  <span>سایت رسمی مشاوران آفتاب</span>

راهبردهای عملی برای افزایش قدرت تصمیم گیری

1- بپذیرید که نمی‌توانید همه‌ی گزینه‌های انتخابی را باهم داشته باشید تصمیم‌گرفتن یعنی این‌که از بین تمام انتخاب‌های موجود فقط یکی (یا تعدادی محدود) را انتخاب کنید. به عنوان مثال، …

تعصب

غیرت، صفتی لازم برای حفظ و حراست از کیان خانواده است کلمه‌اى که در تعریف غیرت مرد در خانواده مناسب به نظر مى‌رسد حساسیت است. به این معنا که غیرت …