برچسب:  <span>پریسا یعقوبیان</span>

کلاس و دوره آموزشی مراقبت از خود (تربیت جنسی کودک)

هدف از آموزش خودمراقبتی یا آموزش جلوگیری از سو استفاده جنسی ، آموزش انواع مهارت ها و افزایش سطح آگاهی کودکان در این خصوص باعث میشه کمتر مورد سو استفاده …