برچسب:  <span>سایت تخصصی روان شناسی آفتاب</span>

معرفی کتاب روش های نوین در روانشناسی (خویشتن جدید)

نویسنده مورییل جیمز و لویس ساوری ترجمه دکتر بهمن دادگستر کتاب خویشتن جدید بر اساس نظریه تحلیل رفتار متقابل نگاشته شده است. از شاخصه های این کتاب توجه به جنبه …

صلح درونی

براستی به یکباره چقدر تغییرات در جامعه اتفاق افتاد با توجه به متغیر بودن دامنه استرس وقایع بر روی انسانها باید بدانیم که ما شدیدا دجار تاثیر پذیری از این …