بیماری های اینترنتی، فابینگ (fubbingیا phubbing):

بیماری های اینترنتی گسترش روزافزون اینترنت، فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و زمان زیادی که افراد به طور روزانه در فضای صرف می کنند، مشکلات و بیماری های متعدد جسمی …