چطور به دوست یابی کودکان مان کمک کنیم

بعد از خانواده مهمترین روابط اجتماعی کودک با دوستانش است .در سنین پایین دوستی ها بیشتر جنبه همبازی بودن دارند. در سنين ٨ تا ١١ سالگی دوستي ها بر اساس …