بیماری های اینترنتی، سندروم ویبره یا گوشی خیالی:

  سندروم ویبره یا گوشی خیالی (Phantom Phone / Vibration Syndrome): این سندرم به حالتی گفته می شود که « افراد احساس می کنند تلفن همراهشان زنگ می‌خورد و هنگامی‌که …