تعصب

غیرت، صفتی لازم برای حفظ و حراست از کیان خانواده است کلمه‌اى که در تعریف غیرت مرد در خانواده مناسب به نظر مى‌رسد حساسیت است. به این معنا که غیرت …