اشتباهات رایج در آشنایی قبل از ازدواج

اشتباهات رایج در آشنایی قبل از ازدواج دوران آشنایی فرصت خوبی برای جوانان آماده ی ازدواج است تا  اطلاعات کافی در مورد خانواده، ارزش ها، اهداف، اخلاق، روحیات، عادات ،شغل، …