همانندسازی فرافکنانه

  اصطلاح همانندسازی فرافکنانه را در ابتدا ملانی کلاین، روانکاو بریتانیایی، در سال 1946 معرفی کرد. همانندسازی فرافکنانه شامل سه مرحله‌ است. درمرحله اول شخص، بخش‌های ناخوشایند خود (Self)اش را …