مسئولیت امری ارثی نیست بلکه باید از طریق تجربه آموخته شود

همین الان برای رزرو نوبت اقدام کنید!