برچسب:  <span>سایت رسمی روان درمانگری</span>

چگونه با کودکان اوتیسمی رفتار کنیم؟

اوتیسم یک نوع اختلال رشدی است که نشانه‌های آن تا قبل‌از سن سه‌سالگی در کودک ظاهر می‌شود کودکان اوتیسمی در ارتباطات کلامی و غیرکلامی و همچنین برقراری ارتباط با دیگران …