برچسب:  <span>راهنمای گفتگو با کودکان درمورد بحران همه گیری ویروس کرونا</span>

گفتگو با کودکان در مورد بحران همه گیری ویروس کرونا یا همان کووید-19

اهمیت گفتگو با کودکان در مورد بحران گفتگو با کودکان خردسال در مورد بحران ها از جمله بحران همه گیری ویروس کرونا و خطرات آن، برای بسیاری از والدین و …