برچسب:  <span>دوره مهارت کودک سه تا پنج ساله</span>

دوره مهارت پیش از دبستان ۳ تا ۵ سال (آغاز دوره: اول تیر ماه 1400)

ثبت نام دوره مهارت های پیش از دبستان ۳ تا ۵ سال زیر نظر: روانشناس کودک مربی با تجربه مهد روانسنج (سنجش هوش و‌ استعداد یابی کودک) شروع دوره: اول …