خودبیمار انگاری به دلیل ویروس کرونا (کووید- 19)

خودبیمار انگاری یا هیپوکندریا چیست؟ این‌روزها جستجویی ساده در موتورهای جستجو و شبکه‌های اجتماعی و چند قدم در سطح شهر نشان می‌دهد «کرونا» تبدیل به شبح وحشتناک این روز‌های مردم …