برچسب:  <span>تربیت کودک</span>

کلاس و دوره آموزشی مراقبت از خود (تربیت جنسی کودک)

هدف از آموزش خودمراقبتی یا آموزش جلوگیری از سو استفاده جنسی ، آموزش انواع مهارت ها و افزایش سطح آگاهی کودکان در این خصوص باعث میشه کمتر مورد سو استفاده …

چگونه با کودکان اوتیسمی رفتار کنیم؟

اوتیسم یک نوع اختلال رشدی است که نشانه‌های آن تا قبل‌از سن سه‌سالگی در کودک ظاهر می‌شود کودکان اوتیسمی در ارتباطات کلامی و غیرکلامی و همچنین برقراری ارتباط با دیگران …