تاثیر رفتار سلبریتی ها بر نوجوانان

همواره تاثیر هنر و هنرمند در زندگی انسان ها چه جوان چه پیر انکارناپذیر است. انسان نیاز به نوازش روح دارد که با هنرهایی مثل  موسیقی، آواز و….   تلطیف می …