برچسب:  <span>بارداری با سابقه‌ی بیماری روحی روانی</span>

بارداری با سابقه‌ی بیماری روحی روانی

  یک بیماری روانی جدی مانند: اسکیزوفرنی، اختلال دوقطبی و افسردگی شدید دریافت درمان از مراکز خدمات بهداشت روانی، روان‌پریشی یا افسردگی شدید پس از زایمان، اختلال اضطرابی شدید مانند …