برچسب:  <span>اکو تراپی چیست؟</span>

اكو تراپی (طبيعت درمانی) چيست؟ به همراه ویدیو ی زیبای طبیعت!

یک اصطلاح چتر برای فعالیتهای ساختارمند است که بر ارتباط با طبیعت به عنوان یک رویکرد درمانی برای درمان متمرکز است. این بر اساس نظریه سیستم ها ، یک مطالعه …