دسته: <span>دوره ها و کارگاه ها</span>

کلاس و دوره آموزشی مراقبت از خود (تربیت جنسی کودک)

هدف از آموزش خودمراقبتی یا آموزش جلوگیری از سو استفاده جنسی ، آموزش انواع مهارت ها و افزایش سطح آگاهی کودکان در این خصوص باعث میشه کمتر مورد سو استفاده …

دوره مهارت پیش از دبستان ۳ تا ۵ سال (آغاز دوره: اول تیر ماه 1400)

ثبت نام دوره مهارت های پیش از دبستان ۳ تا ۵ سال زیر نظر: روانشناس کودک مربی با تجربه مهد روانسنج (سنجش هوش و‌ استعداد یابی کودک) شروع دوره: اول …