فقر محیطی کودکان

فقر محیطی کودکان

فقر محیطی به بیان ساده، زمانی است که کودک از محیط پیرامون خود تجربه های حسی – حرکتی و اطلاعات شناختی متناسب با سنش را کسب نمی کند.

  • والدینی که با کودکشان به طور مداوم صحبت نمی کنند.
  • والدینی که با کودکشان بازی نمی کنند.
  • والدینی که برای کودکشان شعر و کتاب نمی خوانند.
  • والدینی که کودکشان را به طبیعت و گردش نمی برند.
  • والدینی که اطلاعات شناختی لازم را به کودکشان نمی دهند.

ناخواسته و ندانسته کودک را دچار فقر محیطی می کنند که در نتیجه آن قدرت درک و شناخت و فراگیری کودک، رفته رفته کاهش می یابد و در صورت تداوم ، مشکلات بسیاری را علی الخصوص در تحصیل و ارتباطات اجتماعی برای او به دنبال خواهد داشت.

  • گفتگو و ابراز احساسات درست داشتن در بين اعضای خانواده
  • زمان مناسب برای بازی هدفمند
  • صحبت ها و بازيهای سرگرم كننده
  • كتابهاي مفيد و كاربردی
  • گوش دادن به موسيقي و شنيدن صدای محيط برای تحريک فعاليتهای مغزی
  • آزادي براي كشف و شناخت اشياء موجود در محيطي كه پيرامون كودک رو احاطه كرده است
  • مهارت تصميم گيری
  • تغذيه سالم