مرکز مشاوره و روانشناسی آفتاب

مشاوره کودک

دپارتمان کودک

برای یاری رساندن به کودکانی آسیب دیده، مشاوران جوان و دوره دیده و بسیار جوان این مرکز در کنار شما والدین آینده نگر قرار دارند تا آینده ای بسیار روشن را برای فرزندان دلبندتان بیافرینید.