انگيزه در كودكان

انگيزه در كودكان

انگیزه در کودکان

كودكی كه از یک فعالیت لذت نمی برد هیچ فشار، رشوه یا تهدیدی نمی تواند باعث فراهم شدن لذت او شود. کنترل کودک نمی تواند به طور ذاتی برای او انگیزه ایجاد کند زیرا شما او را تحت فشار قرار می دهید. شرطی اساسی برای ایجاد یک انگیزه ذاتي استقلال هست داشتن یک حس استقلال می تواند انگیزه ذاتی کودک را تقویت کند.

به كودكان کمک كنيد تا تصمیم بگیرند و با نتیجه آن روبرو شوند بسیاری از والدین می ترسند تا به کودک خود اجازه تصمیم گيري دهند زیرا ترس از شکست را دارند اگر تصمیم کودک مربوط به سلامتی و ایمنی خود نباشد اجازه دهید تا با راهنمایی شما تصمیم بگیرند و با نتیجه طبیعی آن روبرو شوند.

عوامل موثر در ايجاد انگيزه
  • مشخص کردن اهداف
  • ایجاد یک برنامه منظم
  • شناخت علاقمندی کودک
  • تشویق كردن
  • افكار مثبت و و شوخ طبعی داشتن
  • فعاليت های مختلف خانوادگی در كنار يكديگر
  • مقايسه نكردن

انگیزه عاملی است که به فرد نیرو و توانایی می دهد. به عبارت دیگر، همه ی رفتارهای ارادی بشر به دلیل خاصی پدید می آید که می توان آن را انگیزه خواند. روش ها و اصولی برای ایجاد انگیزه وجود دارد که می توان از اولین و جزئی ترین گامها آن را بنا کرد

بعضی والدین به خاطر ناکامی‌ های خودشان به صورت ناخودآگاه در تلاش‌اند تا کودکشان به آرزوهای دست نیافته آن‌ها برسند. برخی دیگر وسواس کمال گرایی خود را در مورد کودک خود نیز اعمال می‌کنند.

توجه داشته باشيم كودكان وسيله ای برای تحقق آرزوهای مان نيستند.